Torannán, Mo Thairén, Ternan, Taran (ns)

Related Saints

Is a group which includes Mo Thairén m. Óengusa (certain)

Is a group which includes Mo Thairén of Druimm Cliab (certain)

Is a group which includes Taran (certain)

Is a group which includes Ternan of Banchory Ternan (certain)

Is a group which includes Torannán abbot of Bennchor (certain)